JAPANSKA KAMPARTER

Kobudo står för “de gamla traditionella kampstilarna” där vapentekniker var en central del i krigarens träning.

KOMMER BLLEDER

FILIPPINSKA KAMPARTER

Arnis, Kali, Tjakalele och Escrima är vanligt förekommande namn på de varierande stilar som praktiseras på många av de 7 000 filippinska öarna.

Ursprungligen har de olika stilarna uppkommit och utvecklats genom strid med de vapen och tillhyggen som fanns för händerna, varav vissa varianter var mycket begränsade och endast bestod av några få rörelser med t ex ett svärd.

SINAWALI
Ett särdrag för de filippinska kampkonsterna är de karaktäristiska rörelsemönster som ”aldrig slutar”, Sinawali, vilka bygger på att två händer kan använda två vapen samtidigt.