SJÄLVSKYDD INNEFATTAR PERSONSKYDD OCH EGENDOMSSKYDD

Men ett företag som utsätts för t ex brand eller ett allvarligt virusangrepp kan bli så illa åtgånget egendomsmässigt att det påverkar all personal i och ägare av företaget. Försäkringar kan i viss mån ersätta uppkommen skada, men inte förlusten av kunder och att någon annan tar över ens marknad. Egendomsförlust kan i värsta fall innebära uppsägningar och slutet för företaget, med all den tragedi det kan medföra.

Ett annat exempel är att komma hem till ett plundrat och förstört hem, efter ett inbrott. Dessa är några exempel på att egendomsförlust kan innebära ett stort trauma för den enskilde, med en obehaglig känsla som lever kvar länge.

Personolycksfall
För att minska risken för olycksfall i trafiken använder vi bilbälte om det skulle hända något oförutsätt och kör lite försiktigare då det är halt väglag. De som spelar ishockey använder hjälm och andra skydd för att undvika skador. I arbetet vidtager vi allehanda skyddsåtgärder som utbildning, skyddsskor, hörselskydd, skyddsglasögon, handskar, skyddskåpor på maskiner m.m. för att förhindra olyckor.

Med dessa risker i åtanke väljer vi att försäkra oss själv och våra saker, teckna arbetslöshetsförsäkring, betala skatt till sjukvård och räddningstjänst, köpa brandvarnare till vårt hem och virusskydd till vår dator.

Mobbning, misshandel, våldtäkt och rån
Vad gör du för att minska risken att bli utsatt för mobbning, misshandel, våldtäkt och rån?

Först måste du ta till dig att det kan hända dig! Det gäller att skapa sig en uppfattning om vilka risker som finns samt när och var de är som störst. Öka insikten om ditt eget och andras beteenden och bestäm dig för att inte vara något offer! Förbered dig såväl fysiskt som mentalt för olika scenarier. Taktiskt handlande och uppmärksamhet kan hålla dig borta från obehagliga situationer.

Låt inte dina hämningar göra dig till ett offer utan skaffa hellre insikt i vad nödvärnslagen (brottsbalken 24 kap) ger för möjligheter att försvara dig och andra.

Träna självförsvar!

Hur bör du agera då ett brottsligt angrepp är överhängande eller har påbörjats?

Då kroppsspråket och den verbala kommunikationen har misslyckats och övergått i fysisk kontakt är vi inne på självförsvarets principer. Självförsvar är i princip allt du kan göra för att värja dig, allt från att flytta på dig till att använda tillhygge, det är situationen som avgör hur kraftigt försvar som får användas.

Om självförsvar finns det oändligt mycket att förtälja, man kan lära hela livet, men det ger vi oss inte in i här och nu. Du är däremot välkommen att ge dig själv en chans genom att träna och lära självförsvar hos Bujin!

Varje termin erbjuds Bujins medlemmar en kostnadsfri föreläsning om självskydd, sett från ett individuellt perspektiv.