SJÄLVFÖRSVAR – JU-JUTSU

Ju-Jutsu, den följsamma tekniken, utvecklades ursprungligen av japans krigarklass samurajerna. Från det att vapen utgjorde naturliga element i strid ändrades vapens roll i japan, vilket ledde till utövandet av en japansk/traditonell Ju-Jutsu, en kampkonst utan vapen.

UTVECKLING

Från denna ju-jutsu har den västerländska/moderna Ju-Jutsun fortsatt att utvecklas och moderniseras allt sedan dess. På grund av politik och ett annat samhällsklimat har vapnens roll, från att vara integrerat, ofta marginaliserats i dagens Ju-Jutsu. Vapen var inte något gemene man bar med sig i det ”moderna” samhället. Tyvärr verkar den trenden ha vänt idag!

Dagens ”globala samhälle” gör att utvecklingstempot har ökat inom Ju-Jutsun som helhet, vilken idag influeras från alla håll. Utvecklingen av t.ex. Judo och Aikido som en gång var sprungna ur traditionell Ju-Jutsu har på många sätt givit något tillbaka till den moderna Ju-Jutsuns tekniker.

VAD INNEFATTAR MODERN JU-JUTSU IDAG?

Varje skola och instruktör utgör olika individer och därför skiljer sig såväl kvalitet som inriktning från klubb till klubb. Tekniskt sett innefattar Ju-Jutsun tekniker baserade på en insikt om fysik och anatomi. Med kunskapen om sina egna och en angripares starka och svaga punkter kan man styra angriparens kraft till dennes eget fall.

Teknikerna utgör ett tvärsnitt av många kamparter för obeväpnat försvar innefattande fallteknik, förflyttningar, blockeringar, nedläggningstekniker, marktekniker, kast, svep, slag, sparkar, kontrollgrepp och försvar mot tillhyggen.

Teknikträningen är central och fyller många syften men den understöds av flera viktiga ingredienser som meditation, mental insikt, taktik, finter och kampmoment. Teknikträningen skall utövas mot perfektionism!

Vi tränar Bujin Do Ju-Jutsu och träningen leds av utbildade instruktörer.

13 år är lägsta ålder för deltagande i vuxenträningen.

BARN- OCH UNGDOMSTRÄNING

Hos Bujin tränar barn och ungdomar från 7 t o m 14 år Ju-Jutsu enligt Mon-systemet, som tar hänsyn till barnens fysiska och psykiska utveckling. Förutom självförsvar lär sig barnen självkontroll och att ta hänsyn till andra människor. Vi lär dock inte barnen slag och sparkar!

För att gradera i Mon-systemet krävs förutom tillräcklig förmåga en ålder mellan 8 och 14 år.