JU
Det japanska ordet ”Ju” står för följsam/mjuk och utgör en gemensam princip för Judo och Ju-Jutsu. Kroppskontroll och rörelser med egen god balans är grundläggande element i all fysisk kamp. Tekniskt sett innefattar Judon och Ju-Jutsun tekniker baserade på en insikt om fysik och anatomi. Med kunskapen om sina egna och en angripares starka och svaga punkter kan man styra angriparens kraft till dennes eget fall. Just fallteknik är en viktig ingrediens inom såväl Judon som Ju-Jutsun.

JUDO
På 1880-talet valde Ju-jutsumästaren Jigoro Kano ut tekniker från flera olika Ju-jutsustilar och sammanförde dem i Judon, ”Den följsamma vägen”. Judon skapades för att kunna mäta färdigheter i kamp utan större risk för allvarliga skador, samt att genom träningen stimulera fysisk och psykisk utveckling. Numera är Judo en OS-sport, men det går även bra att träna som motion eller bara för att det är kul.

JUJUTSU
Hos Bujin tränar barn från 7 år Ju-Jutsu enligt Mon-systemet, som tar hänsyn till barnens fysiska och psykiska utveckling. Förutom självförsvar lär sig barnen självkontroll och att ta hänsyn till andra människor. Vi lär dock inte barnen slag och sparkar!

Judo för barn på tisdagar
Kl 18.1519.15
Ju-Jutsu för barn på torsdagar
Nybörjare: 18.00 – 19.00
Graderade: 19.00 – 20.00

Avgift per termin: 500 kronor för endera Judo eller Ju-Jutsu, alternativt 700 kronor för båda.

Kontaktuppgifter Judo: judo(at)bujin.se
German, tfn 0768-617 660
Luciano, kvällstid och helger tfn 0708-24 11 79
Kontaktuppgifter Ju-Jutsu:
Håkan, tfn 0708-38 15 38
Thomas, tfn 0706-923 110