Inom budon används det japanska språket, liksom latinet används inom sjukvården.
De japanska termerna utgör ofta liknelser, t ex för en rörelse.

Allmänt
Bu strid, kamp
Do väg (ett sätt att förhålla sig och leva)
Bujin krigsman
Bushi krigare
Ju följsam, mjuk, flexibel
Jutsu metod, teknik
Kamae ställning, hållning, attityd
Waza teknik, rörelse, träningssätt
Kihon grundträning
Randori fri övning
Jigo i angrepp, i självförsvar
Ne liggande, på marken/mattan
Ukemi fall
Sabaki förflyttning, flytta undan
Nage kast
Uke blockering
Zuki/tski slag, stöt
Geri/keri spark
Plats/utrustning
Dojo träningslokal, plats där man utövar do (det kan vara var som helst)
Tatami träningsmatta
Gi träningsdräkt
Obi bälte (bälten i regnbågens alla färger är i grunden ett västerländskt påhitt)
 
Funktion
Sensei lärare, instruktör
Tori den som utför en teknik
Uke angripare, den som tekniken utförs på
   
Ritualer
Seiretsu uppställning på linje
Rei hälsa, buga
Seiza sitt ned på knä
Zarei sittande hälsning, bugning
Mokuso meditation, sätt att finna do (det finns flera olika tekniker)
Zazen meditation sittande på knä med rak rygg och nacke, avslappnade axlar och tummarna mot varandra. Andningen ska vara djup och komma från magen. Inandning sker genom näsan och utandning genom munnen.  Ögonen är stängda.
 
Kommandon
Hajime starta, börja
Mate! bryt!, vänta!
Yoshi! börja!, fortsätt!
Yame sluta
 
Positioner
Mae framsida, framåt
Yoko sida, i sidled, tvärs
Ushiro baksida, bakåt, bakifrån
Jodan övre
Chudan mittre
Gedan nedre
Kami ovanför, ovanpå; hår
Ura motsatt, baksida
 
Hur?
O stor
Ko liten
Uki flyta, flyga
Gyaku motsatt, omvänd
Morote med båda händerna, dubbelt
Okuri par, två, båda
Shiho fyra sidor, fyra riktningar, fyra punkter
Tate vertikal
Juji kors
Garami fläta ihop
Maki rulla in
Sukui ösa upp
Tsuri dra; byta
Tsurikomi drag och lyft
Komi mot, intill
Seoi (ta upp på ryggen) den viktiga kontakt-punkten är toris nedre del av axeln mot ukes armhåla.
Hadaka naken, bar
De föra framåt
Soto utifrån – inåt, yttre
Uchi inifrån – utåt, inre
 
Vad?
Kuzure variant
Henka variation, förändring
Utsuri byte, skifte
Gaeshi/kaeshi vändning, kontring
Hineri vridning
Mawashi rund, sväng
Osae tryck
Hishigi brytning, bändning
Gatame/katame fasthållning, hålla fast
Jime/shime strangulera
Otoshi falla, fällning
Barai/harai svep
Gari meja, skära
Sasae stödja
Kesa/gesa halsduk, scarf, mantel; tvärs över, diagonalt
Sode ärm
Tani dal
Sumi hörn
Tomoe båge, vändning
Guruma hjul, cirkel, rullning
Atemi distraktion mot kroppen
 
Anatomi
Tai kropp
Kami hår; ovanför, ovanpå
Kubi hals, nacke
Ude arm
Hiji/empi armbåge
Kote handled
Te hand
Ken/kobushi knytnäve
Seiken Knytnävens två knogar närmst tummen
Uraken knytnävens baksida
Shotei handloven
Shuto handkanten, ”knivhand”
Kata skuldra, axel; fastställd övningsform
Waki sidan under armhålan
Mune bröst
Hara nedre delen av buken, kroppens centrum
Goshi/koshi höft
Ashi fot, ben
Mata lår
Hiza knä
Kakato häl
Kansetsu led
 
Räkneord
  1    ichi
  2    ni
  3    san
  4    shi, yottsu
  5    go
  6    roku, muttsu
  7    shichi
  8    hachi, hatsu
  9    ku, kyuu
10    juu, ten