OPTIMALT TEKNIKVAL

Alla teknike

r ska visas från både höger och vänster där så är möjligt. Oavsett vilket håll viblir attackerade från strävar vi efter att optimera vårt teknikval. "Vi hoppar inte på ett ben då vi kan springa med två!"

BALANS, RYTM OCH TIMING

Teknikerna ska utföras med egen balans och kontroll, vilket innebär att din kropp är på rätt ställe i rätt tid. Hastigheten kommer som en naturlig följd av rytm och timing och är mycket beroende av motståndarens rörelser. ”Den som handlar i rätt tid och med rätt moment behöver inte hasta!”
KVALITET

Utan förkunskaper beräknas i normalfallet mellan 8 och 10 år med hängiven träning för att uppnå svart bälte i Bujin Do Ju-Jutsu. Det är inte givet att alla är beredda att lägga all den tid och energi som krävs för det svarta bältet, utan var och en får hitta sin nivå. Bujin Do använder kvalitet som måttstock före kvantitet. "Minimera dina svagheter!". Efter det svarta bältet i Bujin Do Ju-Jutsu följer fördjupade studier av andra kamparter och en vidareutveckling av systemet.

UNGEFÄRLIGT ANTAL TRÄNINGSPASS SOM KRÄVS INFÖR VARJE GRADERING

För att gradera till gult bälte krävs ca 25 pass. Från gult bälte krävs ca 45 pass till orange bälte och därefter ca 60 pass för varje bältesgrad.

Allt som förväntas till tidigare bältesgrader samt aktuell bältesgrad ska i någon form uppvisas vid varje gradering. Nedan följer de tekniker, moment och nivåer som ska uppvisas för varje bältesgrad. (Inom parentes anges olika angreppsformer för respektive teknik.)