Ordförande
Håkan Ask

Kassör
Willie Betschart

Ledamöter 
Thomas Larsson
Mikael Johansson
Stefan Greschner

Suppleanter
Patrick v Hengel
Nikita Casares