ALLSIDIGT SJÄLVFÖRSVAR

Bujin Do Ju-Jutsu är ett system framarbetat med över 25 års erfarenheter inom olika kamparter. Grunden ligger i ett mångårigt utövande av Ju-Jutsu, Judo, Kontaktkarate/Kickboxing och Boxning. Som ett komplement inkluderas även träningsmetoder och tekniker från Modern Arnis och Muay Thai för att nämna några. Alla tekniker och all metodik är väl beprövad i vida sammanhang. Syftet med Bujin Do Ju-Jutsu är att ge ett allsidigt självförsvar som sträcker sig från enkla frigöringar till en mer avancerad kampsituation. Det är upp till var och en att själv välja ambitionsnivå. Oavsett tidigare kampartsbakgrund kan ”alla” känna igen sig i tekniker och metoder.

SITUATIONSANPASSAT

Om man vill tävla i en specifik gren efter dess regler ska man självklart träna med dem som vet hur man bäst utnyttjar just det regelsystemet. Bujin Do Ju-Jutsu är skapat för ett situationsanpassat regelsystem, som ett verktyg för att öka utövarens möjligheter att freda sig i en hotsituation. För en verklig självförsvarssituation är det bättre att nöta in grundläggande moment än att träna så många tekniker som möjligt.

REVIDERING

Även om grunden ligger fast är systemet under ständig revidering, det vill säga att då en ”bättre” teknik står för dörren kommer den efter en inlärningsperiod att implementeras i systemet. Detta innebär att inga omvälvande revideringar kommer att behövas.

BUJIN DO TRÄNAR I FLERA DIMENSIONER

 • Ett plan är allmän fysisk träning med balans- och koordinationsövningar vilket syftar till att stärka kroppen och få händer, fötter och övriga delar att samverka i de olika teknikerna.
 • Förståelsen för de olika teknikerna är viktig för att de skall kunna tränas mot teknisk fulländning. Teknikerna är en sammanlänkning av fysik och anatomi.
 • Drill- och ingångsövningar tränas för att ge reflexmässiga reaktioner och timing.
 • Olika kampmoment och kombinationstekniker övar upp timing och känslan att utnyttja angriparens rörelser in i de olika teknikerna.
 • Mitsträning är till för att stärka och vänja kroppen att träffa med slag- och sparktekniker samt öva in kombinationer i rörelse.
 • Meditation är ett sätt att få kropp och sinne, hjärna och hjärta att samverka för en färd längs den rätta vägen. Detta är till gagn för ett upprättande och bevarande av rätt attityd och hållning under färden. ”Det kommer inifrån dig själv, det är dina val och du får leva med dem!”

BUJIN DO VÄVER IHOP FLERA BLOCK

 • Stående undanglidningar, blockeringar och attacker (Kickboxing, Ju-Jutsu, Boxning, Muay Thai, Modern Arnis)
 • Nedtagnings- och nedläggningstekniker med kast, svep och ledtekniker (Ju-Jutsu, Judo)
 • Liggande tekniker (Ju-Jutsu, Judo)
 • Stående och liggande kontrolltekniker (Ju-Jutsu, Judo)
 • Försvar mot tillhyggen (Modern Arnis, Ju-Jutsu)